Archive for the month "Març, 2014"

El Guardià

Sense Sortida

Trompe l’oeil

Èpica d’un altre temps

Missatge revelat

Simetria ferroviària

En companyia dels deus

Transport Metropolità

L’heroi a l’hora blava

Santa Helena i l’ocell inesperat