Archive for the month "Març, 2015"

Boca de reg

Una certa sensació de Saudade

Paciència Canina

Força motriu

l’ombra d’un crim

Jujol amb colors alterats

Bus nocturn

Prenent una dreçera

Hora d’anar a dinar…

Miramar