Archive for the month "Abril, 2015"

Gòtic Rural

L’Esclusa

El Somriure de les Sirenes

Visió Zenital IV

Visió Zenital III

Visió Zenital II

Visió Zenital I

Portes al camp

Junts per a l’eternitat

Petit àngel de pedra