Archive for the month "Octubre, 2016"

Decadència X

Les Deesses de la Industria i el Comerç

Decoració racing

El darrer llindar

Prohibició de llarga durada

Esforç

Ferro

Caraplana

Sota el Pont del Petroli