Archive for the month "Novembre, 2016"

Minimalisme Portuari

Decadència XII

Visió Zenital VIII

L’amic Jules

El Guardià de la plaça

L’imperi de la molsa

Decadència XI

Mans de fusta

Marea Baixa

Reflexos de Tardor II