Archive for the month "Març, 2017"

Parella Reial

La font del somriure

Doble Circumflex

L’angelet de les tenalles

L’àngel de l’atzar

L’auriga

Decadència XV

Naufragi Mercantil

Instrument de mesura

Hexàgon de Cotò