Archive for the month "Octubre, 2017"

Compres vespertines

Volfango

Lluny d’Egipte

Arqueologia Publicitària

Lamentació en marbre

Ombres del migdia

Sants Protectors

Decadència post-comunista

Imatges Gòtiques

Viktoria