Archive for the month "febrer, 2018"

Acollida

Una porta s’obre

Arqueologia Publicitària II

La persistència d’una petjada

Safareig

Misto!

Esfericitats II

Quietud al Jardí III

Quietud al Jardí II

Quietud al Jardí I