Archive for the month "Desembre, 2018"

Camins de desolació

El desastres de la guerra

El carrer mort

Crist en la Columna

Joan 13.27

El poder de la llum

Anunciació

El bosc prodigiós

Visió Zenital XV

Visió Zenital XIV