Archive for the tag "crisi del petit comerç"

Estil entre les deixalles

El lent declivi dels oficis tradicionals

En Pablo

Abans que l’Ingeni ens deixi