Archive for the tag "Nocturna"

Les darreres llums de l’any

23mm f4 1/60 iso 3200

Inquietant

Nocturn Urbà

Carrer Estret

Porticons

Taula per a dos

De nit, al Call

Llum Vermell

Epicentre

Racó del Call