Archive for the month "Octubre, 2018"

Aires de tardor

Porticons

Les fulles mortes

Teories del no-lloc IX

Ícar Caigut

Decadència XXIII

El jardí de les figures II

Minimalismes Urbans VII

Visió Zenital XIII

El jardí de les figures