Archive for the month "Març, 2019"

Identitats que s’esvaeixen

Lluminositat hivernal

La regularitat dels merlets

Feudalisme a peu de carretera

Oferta immobiliària

Visió Zenital XVII

Fragments de Barroc rural

Safareig

Abstracció

Inacabat